New York Powered by Trendolizer

Klæbo utfordrer Bolt til sprintduell i New York

Trending story found on www.tv2.no
Klæbo utfordrer Bolt til sprintduell i New York
En overlykkelig Klæbo tok helt av på pressekonferansen etter sprintgullet.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments